Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Systemau Gweinyddu Cleifion

Datblygwyd System Gweinyddu Cleifion (PAS) Myrddin gan staff bwrdd iechyd Hywel Dda mwy na degawd yn ôl, ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.
 
Mae bellach wedi cael ei hargymell fel system genedlaethol ac mae’n cael ei rhoi ar waith yn raddol mewn ysbytai.

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 07 Awst 2013
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com