Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Gofal Lliniarol

Mae’r prosiect hwn yn ymwneud â darparu gofal lliniarol arbenigol cyfannol i gleifion.
 
Mae gan y prosiect amcanion sy’n cynnwys sicrhau bod pob hosbis yn gallu cael mynediad at Canisc er mwyn caniatáu gofal parhaus i’r claf heb ddyblygu triniaethau blaenorol. 

Mae prosiect hwn yn is-grŵp technoleg gwybodaeth o’r bwrdd gweithredu gofal lliniarol.
 
Sefydlwyd y bwrdd gan y Farwnes Finlay mewn ymateb i adroddiad Sugar (dogfen yn Saesneg) – awgrymodd welliannau ym maes gofal lliniarol.
 
Cadeirydd bwrdd y prosiect yw Dr Rhian Owen, sydd hefyd yn aelod o’r bwrdd gweithredu gofal lliniarol (gwefan Saesneg).

Amcanion y prosiect gofal lliniarol yw llunio
·    Cofnodion Gofal Lliniarol Arbenigol Cleifion sydd wedi cael eu gweithredu a’u cynnal yn gyfan gwbl ac sy’n cael eu cadw ar Canisc sy’n hygyrch i sefydliadau a gwasanaethau gofal lliniarol trwy fewnrwyd y GIG 
·    Ateb a fydd yn cyflawni gofynion rheoli, clinigol, archwilio ac adrodd ar berfformiad gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol ar draws GIG Cymru.   

Dolenni cysylltiedig

 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com