Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Datblygu meddalwedd

Mae gan GIG Cymru ddatblygwyr medrus iawn sydd â phrofiad mewn ieithoedd rhaglennu amrywiol a thechnolegau cymhwyso gweinyddwyr, fel:
·    .NET | ColdFusion | PHP | ORACLE
·    CACHE | Jcaps | JavaScript | C# | LINQ
·    AJAX | XML | SQL Server | SQL | VB.NET 
Mae hyn yn golygu bod llawer o’r feddalwedd a ddefnyddir ar draws byrddau iechyd, sefydliadau eraill GIG Cymru, a NWIS ei hun, yn cael ei ddatblygu gan ein datblygwyr ein hunain.

O Borthol Clinigol CymruCanisc (System Gwybodaeth Cleifion) i RADIS (Radioleg) a llawer mwy o feddalwedd a ddefnyddir yn GIG Cymru, mae datblygu’n fewnol yn golygu y gall staff weithio’n agos â datblygwyr ar eu gofynion.
Mae ychydig o feddalwedd a ddatblygir hefyd yn cael ei ddefnyddio y tu allan i Gymru – er enghraifft, y System Iechyd Plant yn Lloegr a’r System Sgrinio’r Coluddyn yng Ngogledd Iwerddon.

Gellir cael engreifftiau eraill o ddatblygiadau meddalwedd a chymorth systemau ar:
·    Iechyd Plant 
·    Man Gwasanaethu 

Dolenni cysylltiedig

 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com