Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Canolfannau Data

Nododd y    Strategaeth Isadeiledd Cenedlaethol (dogfen yn Saesneg) yr angen i leihau nifer y canolfannau data a ddefnyddir gan GIG Cymru.

Mae angen y canolfannau data i storio gweinyddwyr a gwybodaeth sy’n cynorthwyo â rhedeg y rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys y prosiectau amrywiol a gynhelir oddi mewn iddi. Trwy gadw’r holl wybodaeth mewn un lleoliad, mae’n haws i’r rheiny sydd ag awdurdod i ddod o hyd iddi.

Fel rhan o fenter ehangach Llywodraeth Cymru, mae NWIS yn creu canolfan ddata Cymru gyfan, a fydd yn cael ei defnyddio mewn cydweithrediad â chanolfan y mae eisoes yn ei defnyddio. 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com