Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

System Iechyd Plant

Mae system Iechyd Cymunedol Plant 2000 (CCH2000) yn ymdrin ag ystod o swyddogaethau, gan gynnwys:
·    Cofrestru plant a demograffeg
·    Amserlennu a chanlyniadau imiwneiddio
·    Iechyd cyn ysgol
·    Iechyd ysgol
·    Diogelu plant
·         gan gynnwys amddiffyn plant, plant sy’n derbyn gofal a lles emosiynol
·    Archwilio
·    Sgrinio deintyddol
·    Sgrinio’r golwg
·    Gofynion anghenion arbennig

Rhyngwynebu â:

·    Mamolaeth (ym Myrddau Iechyd Cymru, y System Gweinyddu Cleifion leol fyddai hon),
·    Er y gellir ei defnyddio gydag unrhyw system Patholeg – mae ar hyn o bryd yn cael ei defnyddio gyda Phatholeg yn Ysbyty Plant Birmingham
·    Systemau lleol eraill, tra’n ategu amrywiaeth o swyddogaethau adrodd ac ystadegol.

Demograffeg a CCH2000

 
Mae CCH2000 hefyd yn darparu gwybodaeth demographig amser gwirioneddol i Sgrinio Clyw Babanod Cymru, Cymru gyfan.
 
Hefyd, mae’r system Iechyd Plant yn cynnig natur ymarferol, gan gynnwys Cofrestru Unigol ac
·    Integreiddio gyda’r PDS (Gwasanaeth Demograffeg Cleifion) yn Lloegr
·    Olrhain natur ymarferol gydag WDS (Gwasanaeth Demograffeg Cymru)  gyda’r bwriad o integreiddio’n llawn erbyn diwedd 2011 

Yng ngogledd-orllewin Lloegr a chanolbarth-gorllewin Lloegr

Mae’r system hefyd yn ffurfio rhan o CSC (Corfforaeth Cyfrifiadureg) Darparwr Gwasanaeth Lleol sy’n cael ei gynnig yn ardaloedd gogledd-orllewin a chanolbarth-gorllewin Lloegr. Mae’r system hon yn cael ei hadnabod fel y system CSC-HSW ac mae’n cael ei defnyddio gan 15 o safleoedd yn Lloegr.

Datblygu’r feddalwedd

Mae CCH2000 yn datblygu’n barhaus, sy’n cynnwys bwydo i mewn unrhyw newidiadau i frechlynnau plant newydd. Mae grŵp defnyddwyr hefyd, lle mae newidiadau yn cael trafod a’u blaenoriaethu gyda defnyddwyr allweddol.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 28 Chwefror 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com