Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Sut mae gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel?

Rydym yn gwneud yn siŵr bod GIG Cymru yn cydymffurfio â’r safonau uchaf o ddiogelwch trwy:
·    Godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch
·         Rydym wedi gweithio gyda gweddill GIG Cymru i wella diogelwch gwybodaeth, ac mae staff y bwrdd iechyd wedi cael hyfforddiant mewn egwyddorion diogelwch gwybodaeth ac archwiliadau diogelwch.
·    Gwella diogelwch gwybodaeth
·    Sicrhau bod amgylchiadau lletya diogel gyda rheolau diogelwch sy’n atal mynediad heb awdurdod 
·    Gwasanaeth ISMS (System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth) ar gyfer contractwyr fel meddygon teulu, fferyllwyr a.y.y.b.
·    Mynediad Diogel o Bell i staff y GIG, er enghraifft, wrth gyrchu i ffwrdd o’r swyddfa
Mae safon diogelwch rhyngwladol wedi cael ei fabwysiadu fel targed (ISO27001).
 

Dolenni cysylltiedig

 
 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 17 Mai 2011
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com