Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

E-ddysgu a’r llyfrgell

Mae e-ddysgu wrth graidd y ffordd yr ydym yn datblygu sgiliau Gwybodeg Iechyd yn GIG Cymru, ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi staff mewn meysydd eraill.
 
Mewn partneriaeth ag Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (AGAAGI) yng Nghymru – mae NWIS yn darparu llwyfan e-ddysgu – o’r enw Moodle (www.mle.wales.nhs.uk   Gwefan Saesneg).
 
Gyda dros 70 o gyrsiau, rhai mewn partneriaeth â’r sector addysg a Chynulliad Cymru, mae 'Moodle' yn rhoi ffordd i GIG Cymru hyfforddi staff gan ddefnyddio adnoddau ar-lein.
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am MOODLE, cysylltwch â nwisenquiries@wales.nhs.uk
 

Dolenni cysylltiedig

e-lyfrgell GIG Cymru (Gwefan Saesneg)
  

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com