Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Integreiddio Gofal yn Electronig

Darganfyddwch fwy am yr hyn sy’n cael ei wneud yn GIG Cymru er mwyn sicrhau bod gennym systemau sy’n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, a dyfodol gofal cleifion.
 
Darganfyddwch fwy ynglŷn â:
 
Sut gellir gweld cofnodion yn electronig? Cofnod Iechyd Unigol
 
Sut mae manylion cleifion yn cael eu trin a thrafod?  Gwasanaethau Demograffig Cymru
 
Sut y gwneir cais am brofion yn electronig, ac arbed amser i glinigwyr trwy ddefnyddio Porthol Clinigol Cymru?

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01 Awst 2012
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com