Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Rhyddfraint am Gwybodaeth

Daeth y Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) i rym o’r 1af Ionawr 2005, adlewyrchir newid polisi wladol yn weinyddiaeth cyhoeddus o ddiwylliant cyfrinachol i un o agorwydd a atebolrwydd.

Mae’r ddeddfwriaeth DRhG yn alluogi i chi, y cyhoedd, yr hawl cyffredinol o fynediad i wybodaeth a sy’n cael ei ddal gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Atebion Iechyd Cymru, darostyngiedig i esemptiau cyfyngedig sbesifig. I weld y Ddeddf, dilynwch y linc Freedom of Information Act 2000 os gwelwch yn dda.

Os ydych eisiau gwneud ymofymiad am wybodaeth mewn i AIC, yna wnewch hyn trwy’r ffuflen Adborth AIC neu mewn ysgrifen os gwelwch y dda i: -
 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Adran Rheoli Gwybodaeth

Llawr 12ed, Ty Brunel

2 Heol Fitzalan

Caerdydd

CF24 0HA
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 19 Mai 2011
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com