Governance e-Manual

 

Gwelwch y wefan hon yn Gymraeg

View this Website in English

Nod y llawlyfr hwn yw helpu sefydliadau'r GIG yng Nghymru i barhau i ddatblygu a chynnal trefniadau llywodraethu a sicrhau cadarn a fydd yn cydymffurfio â'r safonau llywodraethu da a osodwyd ar gyfer pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru This manual is designed to assist NHS organisations in Wales to further develop and maintain robust governance and assurance arrangements that meet the standards of good governance set for all public services in Wales
Hawlfraint © e-Lawlyfr Llywodraethu Copyright © Governance e-Manual