Polisi

Yr hyn sydd gennym mewn golwg fel arfer wrth inni siarad am bolisi iechyd yw’r penderfyniadau a’r mesurau a gymerir er mwyn newid pethau yn y GIG. Cofnodir polisi iechyd fel rheol mewn dogfen ysgrifenedig, ond gellir ei ddatgan yn anffurfiol hefyd. Gall polisi iechyd gael ei lunio ar wahanol lefelau oddi mewn i’r GIG, er enghraifft gan Ymddiriedolaethau, Byrddau Iechyd Lleol a mewn gofal sylfaenol.  Ond gwneir polisi fel arfer ar lefel y llywodraeth, ac yng Nghymru mae hyn yn golygu Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae nifer o feysydd polisi iechyd sy’n berthnasol i’r GIG, ac mae hwn yn faes dynamig sy’n newid yn ddibaid.  Mae’n bwysig inni wybod y diweddaraf am elfennau allweddol o’r polisi iechyd cyfredol. Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar rai o’r agweddau pwysicaf.