Dalier sylw

Darparir y wybodaeth gan Transport Direct. Cyllidir y gwasanaeth heb fod ar gyfer gwneud elw gan Adran Cludiant y DG, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Gweithrediaeth yr Alban.

Gwelwch y tudalen Telerau defnyddio am fanylion o'n polisi cysylltiadau allanol