Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Swyddfeydd

Gofal Sylfaenol


Gwasanaethau Eraill


Ysbytai

Unedau Mwyaf A&E

Ysbyty Glan Clwyd
Major A&E Unit open 24 hours
Unedau Mwyaf A&E
Unedau Leiaf A&E
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01745 583910 
Ysbyty Gwynedd
Major A&E Unit open 24 hours
Unedau Mwyaf A&E
Unedau Leiaf A&E
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01248 384384 
ysbyty Maelor Wrecsam
Major A&E Unit open 24 hours
Unedau Mwyaf A&E
Unedau Leiaf A&E
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01978 291100 


Unedau Leiaf A&E

Ni chafwyd ysbytai leiaf A&E yn yr ardal hon


Uned Mân Anafiadau (MIU)

Ysbyty Alltwen
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01766 510010 
Ysbyty Bryn Beryl
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01758 701122 
Ysbyty Coffa Tywyn
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01654 710411 
Ysbyty Cyffredinol Llandudno
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01492 860066 
Ysbyty Cymuned Dinbych
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01745 818100 
Ysbyty Cymuned Treffynnon
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01352 711833 
Ysbyty Cymuned Y Wyddgrug
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01352 758744 
Ysbyty Dolgellau
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01341 422479 
Ysbyty Penrhos Stanley
Uned Mân Anafiadau (MIU) Nid yw ar agor 24 awr
Uned Mân Anafiadau (MIU)
Ar agor 24 awr
Nid yw ar agor 24 awr
01407 766000 


Ysbytai Eraill

Aciwt arbengiol
      North Wales Cancer Treatment Centre 01745 445231 
Clinic
      Canolfan Iechyd Fforddlas 01745 339431 
      Clinig Abergele 01745 823746 
      Clinig Bae Colwyn 01492 593491 
      Clinig Bae Kinmel 01745 351522 
      Clinig Bodelwyddan  
      Clinig Cerrigydrudion 01490 420755 
      Clinig Corwen 01490 412470 
      Clinig Dinbych 01745 818100 
      Clinig Iechyd Conwy 01492 593491 
      Clinig Iechyd Ffordd Argyll 01492 862025 
      Clinig Llandrillio-Yn-Rhos  
      Clinig Llanelwy 01745 583596 
      Clinig Llysfaen 01492 518128 
      Clinig Mochdre  
      Clinig Prestatyn 01745 854546 
      Clinig Rhuddlan 01745 591039 
      Clinig Rhuthun 01824 702361 
      Clinig Tan-Y-Marian  
      Plas Meddyg 01824 702255 
Cymuned
      Deeside Community Hospital 01244 830461 
      Royal Alexandra Hospital 01745 443000 
      Ysbyty Abergele 01745 832295 
      Ysbyty Coffa Ffestiniog 01766 831281 
      Ysbyty Cymuned Bae Colwyn 01492 515218 
      Ysbyty Cymuned Rhuthun 01824 728610 
      Ysbyty Cymuned Y Waun 01691 772430 
      Ysbyty Eryri 01286 672481 
Seiciatreg: Iechyd meddwl
      Ablett Unit  
      Bodnant EMI Unit 01492 868170 
      Bryn Hesketh Unit 01492 807512 
      Glan Traeth 01745 443000 
      North Wales Adolescent Service 01745 832295 
Seiciatrig: Iechyd meddwl / Anableddau dysgu
      Ysbyty Bryn y Neuadd 01248 682682 
Ysbyty Cymuned: Salwch Meddwl Pobl Hyn (EMI)
      Ysbyty Cefni 01248 750117 
Ysbyty dydd
      Hafod Mental Health Resource Centre 01745 443050 
      Nant Y Glyn Health Resource Centre 01492 532164