Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Clase Surgery
88 Mynydd Garnlwyd Road
Clase
Swansea
Swansea
SA6 7NZ
Ffôn:01792 411166
Gwefan:http://www.wales.nhs.uk/greenhill
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. Ramesh D. Bohra (Gwrywaidd)
  Mae meddygfa hon yn gangen o Greenhill Medical Centre, Greenhill Street, Dyfatty, Swansea, Swansea, SA1 1QW
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
18/11/2008