Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Greenhill Medical Centre
Greenhill Street
Dyfatty
Swansea
Swansea
SA1 1QW
Ffôn:01792 412412
Ffacs:01792 412414
Gwefan:http://www.wales.nhs.uk/greenhill
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. Ramesh D. Bohra (Gwrywaidd)
Meddyg Arall: Dr. D. Anantharaj (Gwrywaidd)
Meddygfeydd Cangen: Clase Surgery, 88 Mynydd Garnlwyd Road, Clase, Swansea, Swansea, SA6 7NZ
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
01/07/2009