Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Mumbles Medical Practice
10 West Cross Avenue
Norton
Swansea
Swansea
SA3 5UA
Ffôn:01792 403010
Ffacs:01792 401934
Gwefan:http://www.mumblesmedicalpractice.co.uk/
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. Adrian P Lloyd (Gwrywaidd)
Meddygon Eraill: Dr. Kevin S. Hockridge (Gwrywaidd)
Dr. Neil M.L. White (Gwrywaidd)
Dr. Tracy A. Jones (Benywaidd)
Dr. William Edward Hill (Gwrywaidd)
Meddygfeydd Cangen: Murton Surgery, Murton Green, Bishopston, Swansea, Swansea, SA3 3AS
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
19/11/2008