Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Mount Surgery
Margam Road
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA13 2BN
Ffôn:0844 477 8975 or 01639 502792
01639 502792
Ffacs:01639 871764
Gwefan:http://www.mountsurgery.co.uk
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Llewellyn MH (Gwrywaidd)
Meddygon Eraill: Burridge JW (Gwrywaidd)
Elliott SE (Benywaidd)
Khan J Dr (Gwrywaidd)
Magdon V (Benywaidd)
Ryell RC Dr (Benywaidd)
Rheolwr y Practis:Julie Tobin
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
21/05/2013