Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Marina Medical Centre
Mannheim Quay
Maritime Quarter
Swansea
Swansea
SA1 1TS
Ffôn:01792 646800
Gwefan:http://www.wales.nhs.uk/thegrovemedicalcentre
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. Ashok Rayani (Gwrywaidd)
  Mae meddygfa hon yn gangen o Grove Medical Centre, 6 Uplands Terrace, Uplands, Swansea, Swansea, SA2 0GU
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
26/07/2010