Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Grove Medical Centre
6 Uplands Terrace
Uplands
Swansea
Swansea
SA2 0GU
Ffôn:01792 643000
Ffacs:01792 472800
Gwefan:http://www.wales.nhs.uk/thegrovemedicalcentre/
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. Ashok Rayani (Gwrywaidd)
Meddyg Arall: Dr. Julien Bell (Gwrywaidd)
Rheolwr y Practis:Mike O'Rourke
Meddygfeydd Cangen: Marina Medical Centre, Mannheim Quay, Maritime Quarter, Swansea, Swansea, SA1 1TS
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
11/06/2012