Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Fforestfach Medical Group (Rees Practice)
118 Ravenhill Road
Fforestfach
Swansea
Swansea
SA5 5AA
Ffôn:01792 581666
Ffacs:01792 585332
Gwefan:http://www.fforestfachmedicalcentre.co.uk/
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. John W. Rees (Gwrywaidd)
Meddygon Eraill: Dr. William A. Bradley (Gwrywaidd)
Dr. Desiree Bensusan (Benywaidd)
Dr. Elin McCarthy (Benywaidd)
Dr. Heidi Phillips (Benywaidd)
Rheolwr y Practis:Liz Taylor
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
19/11/2008