Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Brynhyfryd Surgery
Brynhyfryd Square
Swansea
Swansea
SA5 9EB
Ffôn:01792 655083
Ffacs:01792 455739
Gwefan:http://www.wales.nhs.uk/brynhyfrydsurgery
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Dr. Arwel Davies (Gwrywaidd)
Meddygon Eraill: Dr. Lynne Rees (Benywaidd)
Dr. Rhydian Jones (Gwrywaidd)
Dr. Owen Thomas (Gwrywaidd)
Rheolwr y Practis:Mrs. Debra Beer
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
19/11/2008