Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Heathbridge House
1a Pisgah Street
Kenfig Hill
Bridgend
CF33 6BY
Ffôn:01656 740359
Ffacs:01656 745400
Gwefan:http://www.heathbridgemedical.org.uk/
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Edwards CD
Meddygon Eraill: Davies AI
Hart J K (Benywaidd)
Evans Owain, Ifor (Gwrywaidd)
Galley Alistair (Gwrywaidd)
McGowen B A (Benywaidd)
Rheolwr y Practis:Maxine Simpson
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
02/04/2014