Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:Tynycoed Surgery
20 Merfield Close
Bryncethin
Bridgend
CF32 9SW
Ffôn:01656 720334
Ffacs:01656 721998
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Barrett RM
Meddygon Eraill: Jones S L (Benywaidd)
Morgan RO
Rees SO
Dr J Richards (Benywaidd)
Simpson J S (Gwrywaidd)
Rheolwr y Practis:Jayne Rees
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
14/02/2012