Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Manylion Meddygfa Meddygon Teulu

Cyfeiriad:The Surgery
Heol Arfryn
Bettws
Bridgend
CF32 8TP
Ffôn:0845 293 7399
Math o feddygfa:Yn darnodi
Pennaeth y Practis:Meredith-Jones A (Benywaidd)
  Mae meddygfa hon yn gangen o Cwm Garw Practice, Victoria Street, Pontycymmer, Bridgend, CF32 8NN
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
12/08/2008