Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Kings Road Dental Practice
2/4 Kings Road
Mumbles
Swansea
Swansea
SA3 4AJ
Ffôn:01792 367494
Deintyddion: Evans CM
Mr I Welsh
Ridgewell P C
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
26/11/2008