Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:IDH Dental
54-58 Nolton Street
Bridgend
CF31 3BP
Ffôn:01656 668826
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Deintyddion: D Waite
McMeeking L
R Gross
R Harbert
Wolfe C
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
25/04/2013