Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Broadlands Dental Surgery
Unit 1,
Gentle Way
Broadlands
Bridgend
CF31 5EJ
Ffôn:01656 655 400
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Mynediad I'r Anabl:Ie
Deintyddion: Elias B C, Dr
Fisher K J, Dr
Gordon, R Fiona
Humphreys A.J
Parry B Miss
Wong, Mr Kar
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
28/08/2013