Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Gwaun Cae Gurwen Dental Practice
97 Heol Cae Gurwen
Gwaun Cae Gurwen
SA18 1HG
Ffôn:01269 822885
Ffacs:01269 826097
Deintyddion: Ainsworth D
Johnstone EVP
Williams J
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
12/02/2014