Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Vale View House Dental Care
Canola
Sarn
Bridgend
North Cornelly & Sarn
CF32 9TY
Ffôn:01656 721145
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Cliefion GIG A Welwyd:Patients who live in the Sarn area only
Mynediad I'r Anabl:Ie
Deintydd: Hoes, Christian
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
13/01/2014