Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Dental Unit
University Of Wales Swansea
Singleton Park
Swansea
Swansea
SA2 8PP
Ffôn:01792 295209
Gwefan:http://www.swan.ac.uk/study/current/StudentLife/DentalSurgery/
Deintyddion: Owa Kee, Darren
Pasisi Irene
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008