Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Dental Surgery
97 Oxford Street
Pontcymmer
Bridgend
Garw Valley
CF32 8DE
Ffôn:01656 871709
Yn Derbyn Cleifion GIG:Nage
Mynediad I'r Anabl:Nage
Deintyddion: Aaron B
Jones Rhian
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
12/09/2011