Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:956 Llangyfelach Road
Tirdeunaw
Swansea
Swansea
SA5 7HR
Ffôn:01792 771021
Deintyddion: Hens R M
Morgan S P
Pratley RD
White E A
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008