Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:JD Isaac
68 Commercial Road
Taibach
Port Talbot
SA13 1LP
Ffôn:01639 895566
Ffacs:01639 885952
E-bost:jdisaac@btconnect.com
Deintydd: Isaac J D
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
12/02/2014