Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Gowerton Dental Practice
1 Talbot Street
Gowerton
Swansea
Swansea
SA4 3BD
Ffôn:01792 873979
Gwefan:http://www.gowertondentalpractice.co.uk/
Deintyddion: Herbert R
Jones Richard
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008