Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Belgrave Dental Centre
91 Walter Road
Swansea
Swansea
SA1 4QF
Ffôn:01792 473881
Ffacs:01792 476443
Gwefan:http://www.belgravedentalcentre.co.uk
Deintyddion: Bond, Tim
Davies, Lisa
Hopkins H
Jones, Richard
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008