Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Manor Road Dental Practice
72 Manor Road
Manselton
Swansea
Swansea
SA5 9PN
Ffôn:01792 653826
E-bost:mail@manor-road-dentists.co.uk
Gwefan:http://www.manseltondentists.co.uk/
Deintyddion: Coles, Robert
Heath, Carolyn
Jeffreys L G
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008