Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Q Dental (Orthodontics)
63 Sketty Road
Uplands
Swansea
Swansea
SA2 0EN
Ffôn:01792 298151
Orthodeintyddion: Birks J R
John J A
Mr J Jones
Mr R Jones
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
17/02/2012