Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Dental Surgery
566 Middle Road
Ravenhill
Swansea
Swansea
SA5 5DH
Ffôn:01792 581031
Deintyddion: Elliott R A
Ferreira Do Couto B
James DR
Karagiannidou P
Morris JM
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008