Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Q Dental Care Limited
49 Merthyr Mawr Road
Bridgend
Bridgend
CF31 3NN
Ffôn:01656 652212
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Mynediad I'r Anabl:Ie
Diddordeb Arbennig:Patients will be seen when they have been referred by a Dentist.
Deintyddion: Darren Hill
Topping C J
Orthodeintydd: John J A
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
03/01/2014