Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Barry David Dental Practice
88 Pisgah Street
Kenfig Hill
Bridgend
Bridgend
CF33 6DA
Ffôn:01656 740204
Yn Derbyn Cleifion GIG:Nage
Mynediad I'r Anabl:Ie
Deintyddion: Bartley A
David B
Davies B
Lee, James
Mr H Rees (Ieithoedd: Welsh)
Rhian Davies
Smith Martyn
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
25/04/2013