Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Mansel Terrace Dental Surgery
4 Mansel Terrace
Cwmbwrla
Swansea
Swansea
SA5 8NN
Ffôn:01792 652433
Deintyddion: Barriscale P C
Fleming D J
Resteghini S J
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008