Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:26 Park Street
Bridgend
Bridgend
CF31 4AX
Ffôn:01656 652470
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Cliefion GIG A Welwyd:Dentist Catherine Meek is accepting NHS exempt patients and children
Mynediad I'r Anabl:Nage
Diddordeb Arbennig:Dentist Catherine Meek is accepting NHS exempt patients and children.
Deintyddion: Givens GD
Meek C E
Miss Judith Bater
Rogers, N S Miss
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
21/02/2013