Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:D K Wills Dental Practice and A & E S Turpy
3 Dunraven Place
Bridgend
Bridgend
CF31 1JF
Ffôn:01656 652041
Yn Derbyn Cleifion GIG:Nage
Mynediad I'r Anabl:Ie
Deintyddion: Cooper G
Crowther G
Turpy A J R
Turpy E S
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
25/04/2013