Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Crescent Dental Care
24 Uplands Crescent
Uplands
Swansea
Swansea
SA2 0PB
Ffôn:01792 472248
Deintyddion: Cherukonathu Vasudevan P
Ferreira JP
Leite JP
Miss S Nott
Morgan J M
Pereira Pinto Soares J
Varela Araujo CE
Waters M
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
27/11/2008