Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:A.T Daniel
22a Caroline Street
Bridgend
Bridgend
CF31 1DQ
Ffôn:01656 652259
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Cliefion GIG A Welwyd:Exempt and Children only
Mynediad I'r Anabl:Nage
Deintyddion: Daniel A T
Roach-Price Cheryl A
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
03/01/2014