Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:U Smile
21 Hillsboro Place
Porthcawl
Porthcawl (Accepting NHS Exempt & Children)
CF36 3BH
Ffôn:01656 782365
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Cliefion GIG A Welwyd:Children and Exempt patient only
Mynediad I'r Anabl:Ie
Deintyddion: Fodor A
Khosa L
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
25/04/2013