Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:St. Teilo Dental Health Centre
168 St. Teilo Street
Pontardulais
Swansea
Swansea
SA4 8LH
Ffôn:01792 882495
Deintyddion: Roderick DB
Walker AE
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
26/11/2008