Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Beynon's Dental Practice
16 Park Street
Bridgend
Bridgend
CF31 4AX
Ffôn:01656 657876
Yn Derbyn Cleifion GIG:Nage
Cliefion GIG A Welwyd:Bridgend residents only
Deintyddion: Beynon E H
Beynon J T
Coles, Robert
Gately S
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
03/01/2014