Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:East Side Dental Centre
1st Floor Beacon Centre for Health
Langdon Road
SA1 Waterfront
Swansea
SA1 8QY
Ffôn:01792 642733
Gwefan:http://www.eastsidedentalcentre.co.uk
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
18/02/2014