Dalier sylw

Mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y tudalenau hyn yn gywir hyd y gwyddom ni. Beth bynnag, os credwch fod y data yn anghywir mewn unrhyw ffordd, a fyddech cystal a gyrru'r manylion atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Cysylltu â ni.

Nid yw ymddangosiad ar y wefan hon yn dynodi bod deintydd yn derbyn cleifion GIG. Gellir cael y wybodaeth hon ar wefan Galw Iechyd Cymru neu gan ffonio 0845 46 47.

Manylion Deintydd

Cyfeiriad:Nicola Hall Ltd
20 Penprysg Road
Pencoed
Bridgend
Pencoed
CF32 7SS
Ffôn:01656 864880
Yn Derbyn Cleifion GIG:Ie
Cliefion GIG A Welwyd:Bridgend residents only
Deintyddion: Clode Aby
Hall N S
Hopkins A C Ms
Mellowes Mrs
Metcalfe H
Ms R Close
Owen, Iona Llyr
Owens, I Miss
Thomas L
Thorne, J Mr
Wedi ei ddiweddaru
ddiwetha':
21/02/2013